Ana sayfa Özel Okullar İlkokul Bil Koleji

Bil Koleji

854

5N 1K AKTİF DİJİTAL ÖĞRENME

Türkiye’nin sorgulamaya dayalı ilk özgün ve özel bir eğitim metodudur.

Disiplinler üstü yaklaşımı ile bütünü bütün parçaları ile görebilmeye olanak veren bir yöntemdir. Yöntemin AKTİF olması öğrenci, öğretmen ve öğrenmenin diğer paydaşlarıyla katılımcı ve işbirlikçi çalışma sağlaması, DİJİTAL yönü ise zenginleştirilmiş öğrenme nesneleri ile birlikte 21. yüzyılın teknolojik gelişmeleri kullanılmıştır.

Ne öğreniyorum?………..(Disiplin ve disiplinler arası ilişki)

Neden öğreniyorum?……(Öğrenmenin gerekçeleri)

Nasıl öğreniyorum?………(Yöntemi belirler)

Nerede öğreniyorum?….(Mekan ve yer kavramları verir)

Ne zaman öğreniyorum?.(Süre – süreç kavramları verir)

Kim öğreniyor?……………..Öğrenen (İlgili ve sorumlu kişiler)

BİL OKULLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

BİL Okullarında “Tam Öğrenme Modeli” referans alınarak 5N 1K Aktif Dijital öğrenme metodu uygulanır. Tam Öğrenme Modelinin mucidi Benjamin Bloom kuramını şu sözler ile özetlemektedir; “Tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir.” Bunun için bireysel farklılıkların yok olduğu yöntemi uygular. Yani, hemen herkes fazladan harcanan zaman ve emekle, belirlenen üst düzey başarı seviyesine ulaşabilir. Bu şekilde hemen hemen öğrencilerin tamamına yakını her konuyu tam olarak öğrenebilir. Her insanın kişiliği ve öğrenme süreçleri birbirinden farklıdır.

BİL Okulları, öğretimde başarının en yüksek düzeyde olması ve herkes için başarının yakalanmasından yani fırsat eşitliğinin sağlanmasından yola çıkarak eğitim öğretim programlarını yapılandırmıştır. BİL Okulları bu çalışmayla, bireysel farklılıkları dikkate alan her öğrencinin öğrenme zaman ve düzeyine uygun özgün programlar hazırlayarak öğrencilerinin en üst düzeyde öğrenmesini sağlayan bireysel öğrenme metodu olan 5N 1K Aktif ve Dijital Öğrenme metodu ile Tam Öğrenme Modelini zenginleştirmiştir. BİL Okulları öğrencileri için hazırlanmış öğretim programları her öğrencinin öğrenme zaman ve düzeyine uygunluğu ile %95 başarıyı sağlamayı hedeflemektedir.

Bil Okulları Eğitim Öğretim Program Amaçları ile;

Öğrencileri bedenî, zihnî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, Demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı,

Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek, kendilerini ifade edebilecekleri düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,

Çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak üretebilmelerini,

Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

Öğrencilerine ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

Eğitim ve istihdam ilişkilerinin MEB ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı da, hedeflemektedir.

Telefon: 0 (362) 230 00 88
Adres: Kazım Karabekir Mah. Polatlı Caddesi No: 46 Atasam Kavşağı Duruşehir İlkadım/SAMSUN
E-Posta: info@bilokullari.com
Web: http://bilokullari.com.tr/